ทำเนียบคณะบริหารสภาเด็ก

พิมพ์

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ได้จัดทำคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีรายชื่อทำเนียบคณะบริหารดังนี้