การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 13
2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กองช่าง 89
3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) กองช่าง 80
4 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนทั่วไปสามารถ เข้าระบบการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กองช่าง 251
5 ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กองช่าง 93
6 รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 กองช่าง 116
7 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองช่าง 99
8 บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ อบต.เนินพระปรางค์ 515
9 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร อบต.เนินพระปรางค์ 466
10 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ อบต.เนินพระปรางค์ 427

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251