คู่มือบริการประชาชน อบต.เนินพระปรางค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองคค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด 107
2 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 สำนักปลัด 65
3 คู่มือบริการประชาชนสำหรับบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 76
4 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง กองช่าง 412
5 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กองช่าง 195
6 ประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์ 72
7 ประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์ 124
8 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 กองช่าง 272
9 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ กองช่าง 928
10 คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กองช่าง 504

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251