ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2566 สาธารณสุข 2
2 การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี สาธารณสุข 9
3 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ พ.ศ. 2566 สาธารณสุข 7
4 กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 สาธารณสุข 14
5 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สาธารณสุข 40
6 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการ To be number one) สาธารณสุข 32
7 โครงการจัดอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 20
8 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 21
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 สาธารณสุข 32
10 ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย สาธารณสุข 32
11 การประชุมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ต.เนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 40
12 กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลเนินพระปรางค์ สาธารณสุข 81
13 ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารฯ กองช่าง 87
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 118
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 100
16 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานพัฒนาชุมชน 111
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 95
18 ประชาสัมพันธ์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและแจกทรายอะเบท ในพื้นที่ตำบลเนินพระปรางค์ สาธารณสุข 66
19 ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข 172
20 ข้อมูลตลาด สาธารณสุข 21
21 ประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์ 184
22 การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุเดือนเมษายน - กันยายน 2565 งานพัฒนาชุมชน 228
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 74
24 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ สำนักปลัด 18
25 ขอความร่วมมือให้ข้อมูล ในการสำรวจข้อมูลของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 317
26 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 105
27 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำนักปลัด 70
28 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ได้ทำการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป งานพัฒนาชุมชน 67
29 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุ งานพัฒนาชุมชน 25
30 ประชาสัมพันธ์รายชื่อคนพิการ งานพัฒนาชุมชน 29

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251