ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 46
3 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานพัฒนาชุมชน 30
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 60
5 ประชาสัมพันธ์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและแจกทรายอะเบท ในพื้นที่ตำบลเนินพระปรางค์ สาธารณสุข 23
6 ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข 87
7 ประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์ 154
8 การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุเดือนเมษายน - กันยายน 2565 งานพัฒนาชุมชน 132
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 40
10 ขอความร่วมมือให้ข้อมูล ในการสำรวจข้อมูลของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 269
11 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 58
12 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำนักปลัด 40
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ได้ทำการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป งานพัฒนาชุมชน 35
14 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) อบต.เนินพระปรางค์ 74
15 ประชาสัมพันธ์งานเบี้ยยังชีพ งานพัฒนาชุมชน 45
16 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเนิพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 244
17 ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานพัฒนาชุมชน 179
18 ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพัฒนาชุมชน 86
19 โครงการในพระราชดำริ การให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม สาธารณสุข 33
20 โครงการในพระราชดำริ การให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม สาธารณสุข 173
21 แผนพับโรคไข้เลือดออก กองช่าง 65
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง รับสมัตรบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 63
23 ขอประชาสัมพันธ์การอนุเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ งานพัฒนาชุมชน 51
24 ประกาศผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีย้ายที่อยู่ใหม่ งานพัฒนาชุมชน 52
25 ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข 45
26 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.เนินพระปรางค์ 343
27 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.เนินพระปรางค์ 57
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปราางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 61
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 67
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบ สำนักปลัด 63

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251