ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพัฒนาชุมชน 1
2 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและทุพพลภาพ งานพัฒนาชุมชน 1
3 ประกาศเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชน 1
4 ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข -
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปราางค์ เรื่องขยายเวลชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.เนินพระปรางค์ 3
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง รับสมัตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น กองช่าง 1
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ สำนักปลัด 8
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบ สำนักปลัด 13
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ สำนักปลัด 5
10 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563 อบต.เนินพระปรางค์ 6
11 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง กองการศึกษา 7
12 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี งานพัฒนาชุมชน 8
13 การคัดเลือกอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)) กองการศึกษา 14
14 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ขอประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน 18
15 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเนินพระปรางค์ ประจำปี 2561-2562 กองช่าง 45
16 ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข 6
17 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบการชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี 2562 กองช่าง 159
18 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ไตรมาส 1 และไตรมาส2 กองช่าง 119
19 ขอเชิญร่วมโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" กองช่าง 129
20 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อบต.เนินพระปรางค์ 159
21 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล.) อบต.เนินพระปรางค์ 226
22 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 2 บ้านหวายสอ ตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับครอบครัวของผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) จำนวน 1 ครัวเรือนเสียหายหมดทั้งหลัง อีก 1 ครัวเรือน เ อบต.เนินพระปรางค์ 187
23 ขอเชิญร่วมสนุกและเรียนรู้โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อบต.เนินพระปรางค์ 241
24 ประสัมพันธ์ปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเนินพระปรางค์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 อบต.เนินพระปรางค์ 57
25 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.เนินพระปรางค์ 80
26 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองช่าง 237
27 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งคำขวัญต่อต้านการทุจริตประจำจังหวัดเข้าประกวดเนื่องในโอกาสจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)วันที่ 9 ธันวาคม 2560 กองช่าง 291
28 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 189
29 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ กองช่าง 646
30 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กองช่าง 190

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251