ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข -
2 ประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์ 24
3 การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุเดือนเมษายน - กันยายน 2565 งานพัฒนาชุมชน 26
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 12
5 ขอความร่วมมือให้ข้อมูล ในการสำรวจข้อมูลของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 104
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 21
7 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำนักปลัด 12
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ได้ทำการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป งานพัฒนาชุมชน 10
9 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) อบต.เนินพระปรางค์ 14
10 ประชาสัมพันธ์งานเบี้ยยังชีพ งานพัฒนาชุมชน 17
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเนิพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 114
12 ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานพัฒนาชุมชน 44
13 ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพัฒนาชุมชน 60
14 โครงการในพระราชดำริ การให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม สาธารณสุข 13
15 โครงการในพระราชดำริ การให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม สาธารณสุข 32
16 แผนพับโรคไข้เลือดออก กองช่าง 44
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง รับสมัตรบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 39
18 ขอประชาสัมพันธ์การอนุเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ งานพัฒนาชุมชน 24
19 ประกาศผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีย้ายที่อยู่ใหม่ งานพัฒนาชุมชน 26
20 ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข 27
21 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.เนินพระปรางค์ 142
22 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.เนินพระปรางค์ 35
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปราางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 31
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 38
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบ สำนักปลัด 33
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง รับสมัตรบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.เนินพระปรางค์ 51
27 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อบต.เนินพระปรางค์ 32
28 ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งและควบคุมแหล่งกำเนิด สาธารณสุข 16
29 ขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน สาธารณสุข 7
30 ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุมญาต และการแสดงใบอนุญาอิเล็กทรอนิกส์ กองการศึกษา 49

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251