ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็ง ในประชาชนตำบลเนินพระปรางค์ สาธารณสุข 16
2 โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาธารณสุข 18
3 โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน สาธารณสุข 14
4 โครงการอบรมให้ความรู็และป้องกันไวรัส RSV สาธารณสุข 15
5 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมใจ รักสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 14
6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 สาธารณสุข 19
7 โครงการหมอหมู่บ้าน ตำบลเนินพระปรางค์ สาธารณสุข 12
8 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลวัด โรงเรียน และชุมชน สาธารณสุข 17
9 โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพของผู็สูงอายุและประชาชนทั่วไป พ.ศ. 2566 สาธารณสุข 14
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2567 กองคลัง 28
11 การประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567 สาธารณสุข 18
12 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนถึงประโยชน์ของโฟลิก เอชิด (วิตามิน B9) สาธารณสุข 21
13 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข 31
14 องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 สำนักปลัด 47
15 องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง สำนักปลัด 38
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 สำนักปลัด 32
17 รายงานผลการดำเนินการออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง รถดินวิ่งเป็นหลุมเป็นบ่อและมีฝุ่นฟุ้งกระจาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สำนักปลัด 65
18 ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ และให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน สาธารณสุข 51
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา สาธารณสุข 30
20 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบบริเวณเขตห้ามสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 สาธารณสุข 46
21 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สาธารณสุข 516
22 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดินโลก สาธารณสุข 56
23 เรื่อง ถังขยะเปียก สาธารณสุข 105
24 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิดหนึ่งจิตสำนึกกะบสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ระดับประเทศ สาธารณสุข 70
25 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1 สาธารณสุข 68
26 แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ สำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อขึ้นทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 สาธารณสุข 2988
27 การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 สาธารณสุข 101
28 ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2566 สาธารณสุข 114
29 การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี สาธารณสุข 82
30 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ พ.ศ. 2566 สาธารณสุข 50

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251