ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารฯ กองช่าง 41
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 83
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 72
4 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานพัฒนาชุมชน 46
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 81
6 ประชาสัมพันธ์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและแจกทรายอะเบท ในพื้นที่ตำบลเนินพระปรางค์ สาธารณสุข 34
7 ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข 145
8 ประชาสัมพันธ์ อบต.เนินพระปรางค์ 162
9 การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุเดือนเมษายน - กันยายน 2565 งานพัฒนาชุมชน 151
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 57
11 ขอความร่วมมือให้ข้อมูล ในการสำรวจข้อมูลของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 294
12 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 77
13 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำนักปลัด 53
14 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ได้ทำการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป งานพัฒนาชุมชน 45
15 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) อบต.เนินพระปรางค์ 129
16 ประชาสัมพันธ์งานเบี้ยยังชีพ งานพัฒนาชุมชน 55
17 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเนิพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 302
18 ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานพัฒนาชุมชน 193
19 ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพัฒนาชุมชน 100
20 โครงการในพระราชดำริ การให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม สาธารณสุข 45
21 โครงการในพระราชดำริ การให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม สาธารณสุข 218
22 แผนพับโรคไข้เลือดออก กองช่าง 79
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง รับสมัตรบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 83
24 ขอประชาสัมพันธ์การอนุเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ งานพัฒนาชุมชน 64
25 ประกาศผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีย้ายที่อยู่ใหม่ งานพัฒนาชุมชน 62
26 ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข 55
27 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.เนินพระปรางค์ 356
28 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.เนินพระปรางค์ 66
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปราางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 70
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 77

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251