ประมวลภาพกิจกรรม อบต.เนินพระปรางค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์ กองการศึกษา 13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง กองการศึกษา 12
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 11
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการรวมเบ็ดเตล็ด สำนักปลัด 6
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 11
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ให้ใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 29
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 17
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 34
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 31
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ สำนักปลัด 33
11 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ สำนักปลัด 38
12 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 33
13 ปรพกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 สำนักปลัด 37
14 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 สำนักปลัด 3048
15 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 105
16 ขอประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักปลัด 63
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 72
18 เกร็ดความรู้ วันเยาวชนแห่งชาติ2565 กองการศึกษา 84
19 โครงการศีล 5 สำนักปลัด 116
20 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 63
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง เนื่องจากเหตุพิเศษเป็นการชั่วคราว กองการศึกษา 64
22 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการช่วยเหลือการปฏิบัติงานการแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย สำนักปลัด 56
23 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 132
24 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการสร้างทีมงานที่ดีในการทำงาน สำนักปลัด 19
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 180
26 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด 426
27 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด 915
28 แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน สำนักปลัด 103
29 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย สำนักปลัด 342
30 ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 60

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251