ประมวลภาพกิจกรรม อบต.เนินพระปรางค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ สำนักปลัด 1
2 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ สำนักปลัด 12
3 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 12
4 ปรพกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 สำนักปลัด 16
5 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 สำนักปลัด 680
6 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 66
7 ขอประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักปลัด 46
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 45
9 เกร็ดความรู้ วันเยาวชนแห่งชาติ2565 กองการศึกษา 52
10 โครงการศีล 5 สำนักปลัด 84
11 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 41
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง เนื่องจากเหตุพิเศษเป็นการชั่วคราว กองการศึกษา 44
13 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 109
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 125
15 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด 224
16 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด 316
17 แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน สำนักปลัด 67
18 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย สำนักปลัด 117
19 ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 38
20 ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 สำนักปลัด 91
21 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ สำนักปลัด 38
22 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 54
23 ประมวลภาพการตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ งานพัฒนาชุมชน 63
24 รายงานการเงิน อบต.เนินพระปรางค์ 255
25 ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เนินพระปรางค์ 64
26 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.เนินพระปรางค์ 252
27 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งานพัฒนาชุมชน 302
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ 65
29 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา กองการศึกษา 33
30 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาและชมรมเปตอง กองการศึกษา 54

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251