ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินพระปรางค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วมงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 330
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 47
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล สำหรับโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 63
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 60
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 75
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 จากโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ ถึง สะพานเขตติดต่อตำบลบางเลน จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 37
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 จากบริเวณบ้านนายเริงศักดิ์ สำเร็จทรัพย์ ถึง บริเวณบ้านนายฉลอง ปานศรีแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 54
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับโครงการ อบต.เนินพระปรางค์ รณรงค์เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 59
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับโครงการ อบต.เนินพระปรางค์ รณรงค์เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 31
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการ อบต.เนินพระปรางค์ รณรงค์เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 43
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที พร้อมตกแต่งเวที จัดสถานที่ รวมขนย้าย ติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ เวที โต๊ะ เก้าอี้ โครงการวันสำคัญวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 47
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 2 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ธันวาคม 2566 - เมษายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 44
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ธันวาคม 2566 - เมษายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 50
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ธันวาคม 2566 - เมษายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น สำนักปลัด 49
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณจัดงาน โครงการวันสำคัญวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด 58
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวันสำคัญ สำนักปลัด 29
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ กองช่าง 1720
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. กองช่าง 92
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด กองช่าง 64
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 Va จำนวน 3 เครื่อง กองช่าง 69
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง 71
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง 96
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง 112
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายบุญช่วย น้ำใจเพชร ถึงบ้านนายทองโปรย คนใจดี กองช่าง 65
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว กองช่าง 60
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรจาก คสล.ให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 จากทางหลวงชนบท 2050 ถึง หมู่ที่ 2 (บ้านหวายสอ ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร กองช่าง 72
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรจาก คสล.เดิมให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสุชาติ เดชรุ่ง ถึง เขตติดต่อเทศบาลสองพี่น้อง กองช่าง 72
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ กองช่าง 107
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินพระปรางค์ กองช่าง 137
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลเนินพระปรางค์ กองช่าง 90

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251