คณะผู้บริหาร อบต.เนินพระปรางค์


นายนเรศ บัวกลิ่น
นายกอบต.เนินพระปรางค์
โทร.089-9118108


นายศานติบูรณ์ ภากรโพธิ์ศรีทอง
รองนายกอบต.เนินพระปรางค์
โทร.081-9812980
 

นายวินัย สีสำลี
รองนายกอบต.เนินพระปรางค์
โทร.081-1907791


นายสิทธิพงษ์ จันทร์ฉาย
เลขานุการนายกอบต.เนินพระปรางค์
โทร. 089-2339121
altนางสาวเพ็ญพักตร์ คุ้มภัย
ปลัดอบต.เนินพระปรางค์
โทร. 088-6632879


นายวินัย  สอิ้งทอง
รองปลัดอบต.เนินพระปรางค์
โทร. 083-7181314
 

 


นายภัคพล วงษ์โพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 

โทร. 065-6307864
 

นายภัคพล  วงษ์โพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 065-6307864

นายจีรพัฒน์  จอมพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 095-6947983
 

นางณัฐธมน  อุ่มมล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 086-1635619


นายวินัย สอิ้งทอง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 083-7181314
 
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251