โครงสร้างพื้นฐาน อบต.เนินพระปรางค์

การคมนาคม
     ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก ซึ่งมีถนนสายหลัก 1 สาย เป็นถนนในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพถนนยังดำเนินการ ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อและบางช่วงได้เกิดการยุบตัวจนอาจเกิดอันตรายได้ สำหรับถนนที่ใช้ติดต่อภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนดินและถนนลูกรัง บางฤดูกาล ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางบางช่วงได้ ส่วนการติดต่อทางน้ำ ปัจจุบันลดความสำคัญลงไปมากแล้วเพราะคูคลองต่าง ๆ มีผักตบชวาขึ้นอยู่หนาแน่น และมีการถมดินทำถนนปิดกั้นคลองทำให้การใช้งานส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการส่งน้ำสำหรับใช้เพื่อทำการเกษตรมากกว่า

การโทรคมนาคม
       ครัวเรือน 80 % โทรศัพท์ใช้ (ติดตามตัว คือ มือถือ)

การไฟฟ้า
       ตำบลเนินพระปรางค์ มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและมีประชากรใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       หนองน้ำ              7  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นติ
       บ่อน้ำตื้น 21  บ่อ
       คลองชลประทาน 10  สาย
       บ่อน้ำบาดาล   6  บ่อ


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251