สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.เนินพระปรางค์

อาชีพ
      ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ประมงและเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่โดยแยกเป็น
       พื้นที่เกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน) ประมาณ 15,825  ไร่
       พื้นที่เลี้ยงสัตว์ (เป็ด ไก่) ประมาณ      100  ไร่
       พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ      950  ไร่

      ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม , รองลงมา เป็นรับจ้างและค้าขายรับราชการตามลำดับ
      อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรมโดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว ไม้ผล เช่น มะม่วง ฯลฯ พืชไร่ พืชผัก เช่น แตงกวา คะน้า กวางตุ้ง มะเขือ ถั่วฝักยาว มันเทศ พริก ผักชี ต้นหอม บวบ ฯลฯ
      ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่ เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยง ไก่ และเลี้ยงโค

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
       ปั้มน้ำมันใหญ่ , หลอด 4  แห่ง
       ร้านเสริมสวย + ตัดผม 5  แห่ง
       อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 4  แห่ง
       ตลาดน้ด 3  แห่ง
       โรงแรม 2  แห่ง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251