สภาพทั่วไป อบต.เนินพระปรางค์

ที่ตั้ง
      ตำบลเนินพระปรางค์ มีที่ทำการเลขที่ 242 หมู่ที่ 1 หมายเลขโทรศัพท์ (035) 530251 แฟกซ์ (035) 530252 ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

เนื้อที่
      มีเนื้อที่ประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร (16,875 ไร่) มีอาณาเขตดังนี้
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ศรีสำราญ และเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางเลน และเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ทุ่งคอก และ ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง

ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานส่งน้ำตลอดทั้งปีเหมาะแก่การ ทำนา ทำไร่ เกษตรผสมผสานและเลี้ยงสัตว์
     สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

จำนวนหมู่บ้าน
      ตำบลเนินพระปรางค์ มีหมู่บ้านทั้งหมด 5 หมู่ ประกอบด้วย
ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
  บ้านดอนกลาง 639 637 1,276 368
  บ้านหวายสอ 500 529 1,029 357
  บ้านสะพานเจ็ก 269 288 557 172
  บ้านไผ่โรงโขน 278 306 584 188
  บ้านหัวสะแก 488 508 996 283
      ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร 161.33 คน/ตารางกิโลเมตรThai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251