บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.เนินพระปรางค์ 

นางณัฐธมน  อุ่มมล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. 086-1635619

alt
 

นายอลงกรณ์  แผ้วชมภู
นักวิชาการศึกษา
โทร. 093-2245081
 


 
นางสาวณัฏฐนิฐ ทาวีกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร. 089-7560880
 
 
 
นางสาวอรสา  แก้วผูกนาค
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 098-1736178
 
alt
 
นางสาวพัชรี  ผิวนาคดี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 089-2545896
 
alt
 
นางสาวสุพิชญ์นันท์  จิตอ้าย
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 062-9522099alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251