บุคลากรส่วนการศึกษาฯ อบต.เนินพระปรางค์นางณัฐธมน  อุ่มมล
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


น.ส.สมทรง  ล้ำเลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายพิภพ  ล้ำเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.อรสา  แก้วผูกนาค
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

นางชลธิชา  รูปขำดี
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251