บุคลากรกองคลัง อบต.เนินพระปรางค์น.ส.กฤษณา  ชมภู่
ผู้อำนวยการกองคลัง


น.ส.หทัยวรรณ  ดิษฐบรรจง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.อุษา  พลอยศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายณเรศ  กลิ่นศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251