บุคลากรกองคลัง อบต.เนินพระปรางค์นายภัคพล  วงษ์โพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 065-6307864


นางสรัลรัศม์  สุวรรณปทุมเลิศ
นักวิชาการเงินและบญชีชำนาญการ
โทร. 081-1966303


น.ส.สรัญญา  เข็มศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 063-5084897


นายธชย  เกริกวิริยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 082-2900580


alt

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251