บุคลากรสำนักปลัด อบต.เนินพระปรางค์ 

- ว่าง -

หัวหน้าสำนักปลัด

 


 
น.ส.ณัฐธยาน์ แก้วพริ้งเดชากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 085-2944778
 
 

 
นายกิตติ  บำรุงรักษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร. 061-9833413
 

 
นางวิไลวรรณ สุริย์แสง
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 092-4924848
 
 
 

 
น.ส.จุฑามาศ เกิดสำราญ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 092-6780606
 
 

 
นายวิฑูรย์  ล้ำเลิศ
ผช.นักพัฒนาชุมชน
โทร. 084-4646860
 

 
- ว่าง -
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
 

 
นายนิวัติ  ผิวทองงาม
พนักงานขับรถ
โทร. 084-3772182
 
 
 
 
 
 
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251