บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.เนินพระปรางค์

นายธนภูมิ  ธราวุธ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

น.ส.ภัทรภร  ไพชยนต์
นักพัฒนาชุมชน
 

นางวินัฐดา  หลอดทองแดง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นางลภัสรดา  วัฒนสุนทร
บุคลากร
 

นางศรีรัตน์  ล้ำเลิศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศุภกิจ  ทองศรีเมือง
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
 

นายวิฑูรย์  ล้ำเลิศ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
น.ส.ยุภาพันธ์  ล้ำเลิศ
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 

น.ส.วัชลี  เสือเอี่ยม
คนงานทั่วไป
นายจันทร์แรม  บูชา
นักการภารโรง
 

นายสมัคร  เกิดโภคา
คนงานทั่วไป
นายอัจริยะ  วรรณสุริวงษ์
คนงานทั่วไป
 

นายนิวัติ  ผิวทองงาม
พนักงานขับรถ
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251