บุคลากรสำนักปลัด อบต.เนินพระปรางค์นายภัคพล วงษ์โพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 065-6307864


น.ส.ณัฐธยาน์ แก้วพริ้งเดชากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 085-2944778
 

นายกิตติ  บำรุงรักษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร. 061-9833413
 
 
 
นายศุภกิจ  ทองศรีเมือง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 084-1385716
 

นายวิฑูรย์  ล้ำเลิศ
ผช.นักพัฒนาชุมชน
โทร. 084-4646860
น.ส.ยุภาพันธ์  ล้ำเลิศ
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร. 063-1855283
 

นายนิวัติ  ผิวทองงาม
พนักงานขับรถ
โทร. 084-3772182
 
 
 
 
 
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251