หัวหน้าส่วนราชการ อบต.เนินพระปรางค์นายสมภพ  สายแก้ว
ปลัดอบต.เนินพระปรางค์


นายวินัย  สอิ้งทอง
รองปลัดอบต.เนินพระปรางค์

นายธนภูมิ  ธราวุธ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
น.ส.กฤษณา  ชมภู่
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณัฐธมน  อุ่มมล
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251