หัวหน้าส่วนราชการ อบต.เนินพระปรางค์


นางสาวเพ็ญพักตร์ คุ้มภัย
ปลัดอบต.เนินพระปรางค์
โทร. 088-6632879


- ว่าง -
รองปลัดอบต.เนินพระปรางค์

น.ส.ณัฐธยาน์ แก้วพริ้งเดชากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 085-2944778
 
alt
นางสรัลรัศม์  สุวรรณปทุมเลิศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-1966303
นายมาโนช สังเกตการณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 064-2204114
 
นางณัฐธมน  อุ่มมล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 086-1635619นางสาวเพ็ญพักตร์ คุ้มภัย
ปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 088-6632879
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251