สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์นางพึงพิศ  ศรีหรั่ง
ประธานสภาอบต.เนินพระปรางค์
โทร.089-0670695


นางสุพัตรา  บางคำหลวง
รองประธานสภาอบต.เนินพระปรางค์
โทร.098-6866918

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์


นายนิวัฒน์ ศรีธนานันท์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
โทร.087-0731542
 

นายทวี คนเฉลียว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
โทร.087-3687115

นางสุพัตรา  บางคำหลวง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
โทร.098-6866918
 

นายปรีชา ใจซื่อ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3
โทร.083-9632865

น.ส.วรรณา น้ำใจดี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
โทร.087-0638460
 

นางพึงพิศ ศรีหรั่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5
โทร.089-0670695


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251