สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์นายสมยศ  ล้ำเลิศ
ประธานสภาอบต.เนินพระปรางค์

น.ส.สถาพร  ใยบุญมี
รองประธานสภาอบต.
 

นายสมภพ  สายแก้ว
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

นายคำรพ  ล้ำเลิศ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
 

นายสมยศ  ล้ำเลิศ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
นางสุพัตรา  บางคำหลวง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
 

นายวิสูตร  ทวีโชคชาญชัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
นางราตรี  นัยยะพัด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3
 

น.ส.สถาพร  ใยบุญมี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3
นายพยอม  อรเพชร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
 

นายสิทธิพงษ์  จันทร์ฉาย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
นายวิเชียร  คำหอมรื่น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5
 

นางพึงพิศ  ศรีหรั่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251