คณะผู้บริหาร อบต.เนินพระปรางค์นายบุญสม  สามงามยา
นายกอบต.เนินพระปรางค์

นายสุเทพ  ศรีทองเกิด
รองนายกอบต.
 
นางเสาวภา  คล้ายจินดา
รองนายกอบต.

นายนเรศ  บัวกลิ่น
เลขานุการนายกอบต.

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251