ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ห้ามทิ้งสิ่งปฎิกูล  มูลฝอยในที่สาธารณะ ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2000 บาท

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251