ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Attachments:
Download this file (IMG_20220121_0002.pdf)IMG_20220121_0002.pdf[ ]1508 Kb

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ได้ทำการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์  ได้ทำการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ยากจน  และผู้ด้อยโอกาส  เพื่อประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป

Attachments:
Download this file (องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์  ได้ทำการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ได้ทำการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม [องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ได้ทำการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ยากจน และผู้ด้อยโอกาสเพื่อประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป]399 Kb

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพถ่ายกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากงานสาน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

 

Attachments:
Download this file (รูปถ่ายกิจกรรม.pdf)ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีตามแนวทางเศณษฐกิจพอเพียง[ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีตามแนวทางเศณษฐกิจพอเพียง]375 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ประจำปี 2565

Attachments:
Download this file (IMG_20220121_0001.pdf)IMG_20220121_0001.pdf[ ]678 Kb

ประชาสัมพันธ์งานเบี้ยยังชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์  ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เมื่อย้านที่อยู่ต้องลงทะเบียนที่ใหม่

ทันที่  เพื่อการรับเงินอย่างต่อเนื่อง  หากไม่ลงทะเบียนในเดือนที่ย้ายจะถูกระงับการจ่ายในเดือนถัดไป

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

คุณพอใจ อบต.เนินพระปรางค์ ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251