ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเรื่องโรคเอดส์

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ขอประชาสัมพันธ์ แผ่นพับโรคเอดส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ขอเชิญร่วมโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ขอเชิญร่วมบริจาค มือถือเก่า เพื่อเข้าร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"  โดยสามารถบริจาคได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ 

          "มือถือเก่าของท่านทุกเครื่องมีมูลค่าเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กเป็นทวีคูณ จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ ที่จะบริจาคให้อีก เท่าตัว" สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามโครงการที่แนบมานี้

 

Attachments:
Download this file (img112.pdf)img112.pdf[ ]243 Kb

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเฟือ  ศรีหรั่ง ถึง บ้านนายสมหวัง  สำราญ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]148 Kb

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ห้ามทิ้งสิ่งปฎิกูล  มูลฝอยในที่สาธารณะ ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายจง ใจโต ถึง บ้านนางกนกพร ปานศรีแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายจง   ใจโต ถึง บ้านนางกนกพร   ปานศรีแก้ว  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
คุณพอใจ อบต.เนินพระปรางค์ ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251