ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเฟือ  ศรีหรั่ง ถึง บ้านนายสมหวัง  สำราญ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]148 Kb

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ห้ามทิ้งสิ่งปฎิกูล  มูลฝอยในที่สาธารณะ ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายจง ใจโต ถึง บ้านนางกนกพร ปานศรีแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายจง   ใจโต ถึง บ้านนางกนกพร   ปานศรีแก้ว  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพนม พันธ์พิทักษ์ ถึง บ้านนายเลิศชาย ล้ำเลิศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพนม   พันธ์พิทักษ์  ถึง บ้านนายเลิศชาย   ล้ำเลิศ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]151 Kb

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงถนนดินจากคันคลองชลประทาน ถึง แยกราชแช่หีบ หมู่ที่ 3 ตำบลเนินพระปรางค์ ช่วงดำเนินการ กม. 0+940-1+990 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
คุณพอใจ อบต.เนินพระปรางค์ ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251