ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประชาชนทั่วไป บุคคล นิติบุคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์  สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้ตามคิวอาร์โค้ตที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (EIT.pdf)EIT.pdf[ ]219 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสามารถ หลำวิไล ถึง บ้านนางถาวร จินดาอินทร์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสามารถ  หลำวิไล ถึง บ้านนางถาวร  จินดาอินทร์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]179 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3.) ประจำปี พ.ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

การคัดเลือกอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.))

                    ด้วยอำเภอสองพี่น้อง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อกส.) ทุกจังหวัดให้เป็นผู้นำในการชักชวนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

                   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลเนินพระปรางค์ สมัครเป็นอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อกส.) ประจำหมู่บ้านๆละไม่น้อยกว่า 1 คน  และให้ส่งใบสมัครกลับมายัง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563   

                *** สามารถขอรับใบสมัคร ได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต. แต่ละหมู่บ้าน หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองการศึกษาฯ อบต. เนินพระปรางค์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ขอประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

คุณพอใจ อบต.เนินพระปรางค์ ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251