ประมวลภาพการตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นเงิน  จำนวน  117,412.- บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)  เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ  จำนวน  3  หลัง

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุเดือนเมษายน - กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์  ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ

ครมอนุมัติ  เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเดือนเมษายน - กันยายน  2565

การจ่่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้  จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้

    1.  อายุ  60 - 69 ปี  ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน  ช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม  100  บาท/เดือน  รวมผู้สูงอายุได้รับเงิน 700 บาท/เดือน

    2.  อายุ  70 - 79 ปี  ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน  ช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม  150  บาท/เดือน  รวมผู้สูงอายุได้รับเงิน 850 บาท/เดือน

    3.  อายุ  80 -  89 ปี  ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน  ช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม  200  บาท/เดือน  รวมผู้สูงอายุได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

    4.  อายุ  90 ปีขึ้นไป  ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน  ช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน  รวมผู้สูงอายุได้รับเงิน 1,250 บาท/เดือน

ระยะเวลา  6  เดือน  ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน  2565

alt

รายงานการเงิน

รายงานการเงินประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินพระปรางค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินพระปรางค์ จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายนี้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
โทร.089-9118108

 
 

คุณพอใจ อบต.เนินพระปรางค์ ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
อบต.เนินพระปรางค์


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-530-251